plněné okurky

22. března 2013 v 11:05 | roman |  Praxe
nedávno jsem dělal okurky plněné šunkovou pěnou povedlo se mi to a chutnalo to nejen mně ale i naší třídní učitelce jsem rád že jsem to udělal tak dobře
 

salat z činskeho zeli

26. března 2012 v 11:33 | Roman |  Praxe
minule jsem delal salat s činskeho zeli na video se podivte zde

Jak mi hrabe na praxi

24. října 2011 v 11:25 | Roman |  Praxe
Tak nyní vám řeknu jak se muže stát že se člověk zblázní. To bylo na praxi jak mi paní mistrové dala nadmněrné množství práce a to způsobilo můj psichický záchvat.
 


PRŮVODCE SPRÁVNÝM TŘÍDĚNÍM ODPADŮ

17. října 2011 v 11:04 | roman |  Environmentální projekt

PRŮVODCE SPRÁVNÝM TŘÍDĚNÍM ODPADŮ

Jak správně třídit papír, sklo a plasty?

V obcích se nejčastěji setkáme se třemi druhy barevných kontejnerů: modrým, zeleným a žlutým, do kterých vkládáme papír, sklo a plasty. Bývají označeny nálepkou, na které si můžete podrobně přečíst, jaké druhy papíru, skla či plastů a v jakém stavu do nich vhazujeme.

Modrý kontejner

Do modrého kontejneru patří papír: konkrétně noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly.

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Zelený kontejner

Do zeleného kontejneru patří sklo: konkrétně láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.
Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Na mnoha místech jsou kromě zelených také bílé nádoby na sklo. V tom případě bychom měli také třídit čiré sklo a barevné sklo zvlášť.
Do bílé nádoby patří čiré sklo.
Nepatří sem: střepy z tabulového skla. Ty vkládáme do kontejnerů na barevné sklo.

Žlutý kontejner

Do žlutého kontejneru patří plasty, konkrétně PET láhve od nápojů (sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Nepatří sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Oranžový kontejner

V mnoha městech a ve stále větším počtu vesnic se třídí i nápojové kartony. Vkládáme je do kontejnerů označených oranžově či do pytlů speciálně k tomu určených.

Barevné kontejnery na plast, papír a sklo najdeme v každé obci. Kontejnery na bioodpad by měl zavést nový zákon o odpadech

Nebezpečný odpad do obyčejné popelnice nepatří!

Kromě těchto odpadů v naší domácnosti vznikají ještě další, které se také dají třídit.
Objemné odpady, jako je starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, vany, elektrotechnika, menší stavební odpad apod. můžete odvést do sběrného dvora. Bývají také přistavovány speciální kontejnery určené na tento odpad. Informujete se ve vaší obci.
Nebezpečné odpady se vozí na sběrný dvůr, kde pro ně mají speciálně upravené nádoby pro odkládání. Tyto nádoby jsou vybaveny dvojitým dnem a stěnami, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek. Pamatujte, že do obyčejné popelnice nepatří. Jedná se především o léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné.

Kam ještě s nebezepeným odpadem?

  • Nepoužité či prošlé léky můžete vrátit také v lékárně.
  • Vybité baterie můžete odevzdat rovněž v elektro prodejnách nebo v těch, které je prodávají.
  • Vyjeté oleje můžete odvést i na benzínové stanice.
U starých elektrospotřebičů jsou výrobci a prodejci povinni zajistit jejich zpětný odběr, a to buď přímo na prodejně, nebo na jiném místě k tomu určeném. Informujte se ve vaší prodejně, jakým způsobem jsou odebírány. Elektrospotřebiče můžete rovněž dovést do sběrného dvora. Staré automobily patří na taková autovrakoviště, kde je ekologicky zlikvidují. Kovy patří do sběrného dvora či do sběren druhotných surovin.
V každém sběrném dvoře vám poradí, do které nádoby máte vložit odpad, se kterým jste přišli. Avšak ne všechny sběrné dvory odebírají veškeré odpady. Informace získáte buď přímo ve dvoře, nebo na vašem obecním úřadě.

Proč odkládat odpadky, tam, kam patří?

17. října 2011 v 11:00 | roman |  Environmentální projekt
Je známo, že v zemích, kde nemají dostatek financí a vůle nakládat správně s odpady, se odpadky hromadí na místech, kde by vůbec neměly být. Na ulicích, v přírodě, u vody i ve vodě, za domy i před domem, v areálech firem, prostě všude. Kolem odpadků se pak zdržují potkani, krysy, myši, lišky, toulaví psi a kočky, hejna ptáků i jiná zvířata. Na takových místech se bývají i mouchy a různý hmyz, který zde klade své larvy a živí se odpadky. Zvířata a hmyz, který se v blízkosti odpadků zdržuje, mohou být přenašeči nakažlivých chorob a různých parazitů přenositelných na lidi. Vzniká tak riziko šíření nakažlivých chorob. Místa s odpadky mohou být nebezpečná i pro samotná zvířata, která se zde na odpadcích přiživují. I ona se mohou nakazit různými nemocemi, poranit se o plechovky, rozbité láhve a nakazit se nemocemi od jiných, již nemocných zvířat. Lidem, kteří bydlí v našich městech a obcích, připadají čisté ulice, louky, meze, potoky, řeky, lesy a křoviny jako samozřejmost, ale ani v naší republice, tomu není všude tak. Na mnohých místech, nejčastěji jsou to příkopy, různá křoviska, místa u silnice, u potoků a řek, místa na okrajích měst a obcí, za různými staveništi a firmami, kde vznikají černé (divoké) skládky. Nezodpovědní lidé tu začínají odhazovat své nepotřebné věci i běžné odpadky. Města i příroda se znečisťují, ale nejen zde se běžně objevují černé skládky, dokonce i v chráněných krajinných oblastech se lidé (hlavně chataři z města chovají jako nezodpovědní darebáci). Mnohde, těsně za chatami, nebo horskými hotely objevíte tzv. ,,lesní smetiště" a váš dojem z krásné, nedotčené přírody je tentam. Proč jedni mohou odkládat odpadky tam, kam patří, někteří z nás je dokonce i třídí a jiným je úplně jedno, co kam vyhodí? Inu, nebyli doma vychováváni k zodpovědnosti, čistotě, pořádku, lásce k přírodě a vztahu ke svému městu, či obci. Člověk se může lecčemu naučit i v pozdějším věku, i v dospělosti může změnit názor a začít své jednání a zvyky měnit. Mnozí lidé se začali o své okolí zajímat a pro čistotu svého okolí něco dělat až v pozdějším věku. Jejich myšlení ovlivnily jejich děti, vnoučata, kamarádi, nebo i sousedé. Příležitost začít s tříděním odpadu a ochranou čistoty svého okolí má každý. Chce to jen začít.

kde chci pracovat v budoucnu

16. června 2011 v 8:30 | Roman Jurečka |  Moje budoucí povolání
Povolání Kuchař
Chci pracovat V Okolí Valašského Mezyříčí v nějáké restauraci jako kuchař dost mně kuchařina baví
A rád vařím i doma pro svou rodinu chtěl bych pracovat někde v nějáké dobře vybavené solidní restauraci kde by nebily žádné přísné pravidla a dobře by sem si rozuměl z vedením podniku
A kde by bila dobrá spolupráce mezi kuchaři a ostatníma nadřízenýma věřte že je na mně spoleh a že mi to půjde.

Smažený sýr

9. června 2011 v 10:59 | Roman |  Praxe
V úterý 6.6.2011 jsem vařil smažák a dělal jsem ještě i domácí chléb.
Povedl se mi smážák i chlebíček.
Malé video k nahlédnutí ZDE.

članek

23. února 2011 v 8:44 | Roman |  Škola
Minulý týden Jsme ve čtvrtek měli Místo Informátijy a Matematiky  Ekologii,kdy za námi přišli dvě  Inteligentní  dámy.Bavili jsme se  s něma o znečištení  českých toků,lesů,půdy atd Na velký papír jsme psali co kdo nic a proč.Tohle sezení stčmito dámamy se mi moc líbilo jsem si jist že i mým spolužákům.Jsem vlastě rád že tady byli vzal jskm si z toho hodně znalo stí a  to a  to  mě těší. Bylo to velmi zajimavé.

Celestýnské nudle a kuřecí vývar

13. ledna 2011 v 8:16 | Roman.Jurečka |  Praxe
Dnes 4.1 jsem dělal celestýnské nudle a kuřecí vývar bylo to moc dobré a všem to moc chutnalo, jsem rád že jsem to dělal a taky jsem rád že se to povedlo

Kam dál